BADANIE FIZYKALNE JAMY BRZUSZNEJ PDF

Amazon Rapids Fun stories for kids on the go. Discover Prime Book Box for Kids. Shopbop Designer Fashion Brands. Amazon Drive Cloud storage from Amazon. Write a customer review.

Author:Arashigul Dailrajas
Country:Panama
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):23 September 2019
Pages:221
PDF File Size:7.5 Mb
ePub File Size:15.1 Mb
ISBN:959-5-66149-649-2
Downloads:58523
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShamuroCzy wie gdzie si znajduje; Ocena orientacji geograficznej rzadko daje si badanemu kontur Polski i prosi o zaznaczenie najwaniejszych miast Polski. P, B, lub gosek jzykowych np.

D, T; zaburzenie to charakterystyczne jest dla zaburze funkcjonowania mdku wpyw alkoholu na robaka mdku, choroba Parkinsona , DYSFONIA AFONIA - zaburzenie siy, barwy, tonacji gosu, wynika z nieprawidowoci pracy mini oddechowych i strun gosowych; brzmi jak szept albo chrypka, moe pojawi si po operacji tarczycy, uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego prowadzi do utraty gosu czyi afonii.

Nie wolno pokazywa przedmiotw nieznanych, musz to by przedmioty wystpujce w rodowisku badanego i rnej kategorii, np. Trudno w doborze sw, sowa zastpcze- parafazje, neologizmy- sowa bez sensu. Proba o napisanie tego co przychodzi do gowy, potem pod dyktando sowa, proste zdania, zdania zoone. Agrafia czsto wystpuje z afazj. Apraksja wyobraeniowa- dotyczy czynnoci zoonych, np. Polecenie podania lewej rki, potem stopniowanie trudnoci, np.

Agnozja wzrokowa- niezdolno rozpoznawania przedmiotw widzianych, Agnozja palcw- niezdolno nazwania palcw palec 1, 2, 3, itp.

Test kolejnych sidemek- od liczby odejmuje si kolejno 7 i 7 i 7; NORMA: prawidowe odjcie 5 kolejnych 7 W otpieniu umysowym te dwa testy wypadaj bardzo sabo. Pami wiea Relacjonowanie biecych wydarze np.

Pami odlega- Przed badaniem przegld dokumentacji i rozmowa z rodzin; pacjent ma powiedzie np. OCENA INTELIGENCJI Najpierw oceni poziom wyksztacenia przed chorob dokumenty, rodzina Okrelenie iloci posiadanych informacji- relacjonowanie biecych wydarze i ich zrozumienie; Wykonanie prostych dziaa arytmetycznych niemoliwe w otpieniu, upoledzeniu umysowym Interpretacja przysw dziwaczna w schizofrenii Ocena umiejtnoci konstrukcyjnych- odwzorowanie figury przestrzennej stopniowanie trudnoci.

CHANGE AGENTS AT WORK LESSONS FROM SIEMENS NIXDORF PDF

Badanie fizykalne jamy brzusznej

.

LIVRE PUBLICITOR PDF

BADANIA FIZYKALNE

.

Related Articles