AKTA KANUN KESEKSAAN PDF

This website uses cookies to improve your experience. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Author:Torg Vugor
Country:Benin
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):9 February 2016
Pages:36
PDF File Size:17.94 Mb
ePub File Size:17.38 Mb
ISBN:294-4-79867-310-5
Downloads:80902
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulukoraPenerimaan suratan dan penerbitan yang menjejaskan demokrasi berparlimen K. Sabotaj L. Cubaan untuk melakukan sabotaj M. Pengintipan N. Cubaan untuk melakukan pengintipan Melancarkan perang terhadap mana-mana kuasa yang dalam perikatan dengan Yang di-Pertuan Agong A. Melindungi atau cuba melindungi mana-mana orang dalam Malaysia atau orang yang menetap di luar Negeri berperang atau bermusuh dengan Yang di-Pertuan Agong Melakukan penjarahan dalam wilayah mana-mana kuasa yang berdamaian dengan Yang di-Pertuan Agong Menerima harta yang diambil dengan jalan perang atau penjarahan yang tersebut dalam seksyen dan Penjawat awam dengan sengaja membiarkan orang tawanan Negara atau tawanan perang di bawah jagaannya lari Penjawat awam dengan cuai membiarkan orang tawanan Negara atau tawanan perang di bawah jagaannya lari Membantu orang tawanan itu lari, melepaskan atau melindunginya A.

Melakukan perbuatan keganasan D. Menyediakan peranti kepada kumpulan pengganas E. Merekrut orang supaya menjadi anggota kumpulan pengganas atau mengambil bahagian dalam perbuatan keganasan F. Menyediakan latihan dan tunjuk ajar kepada kumpulan pengganas dan orang yang melakukan perbuatan keganasan FA. Menerima latihan dan tunjuk ajar daripada kumpulan pengganas dan orang yang melakukan perbuatan keganasan FB. Kehadiran di sesuatu tempat yang digunakan bagi latihan keganasan G.

Mengapikan, menggalakkan atau meminta harta bagi melakukan perbuatan keganasan H. Menyediakan kemudahan bagi menyokong perbuatan keganasan I.

Mengarahkan aktiviti kumpulan pengganas J. Mencari atau memberi sokongan kepada kumpulan pengganas atau perbuatan keganasan JA. Membuat perjalanan ke, menerusi atau dari Malaysia untuk melakukan perbuatan keganasan di sesuatu negara asing atau mana-mana bahagian sesuatu negara asing JB. Mempunyai dalam milikan, jagaan atau kawalannya, mengadakan, mempamerkan, mengagihkan atau menjual apa-apa barang yang dikaitkan dengan mana-mana kumpulan pengganas atau perbuatan keganasan JC.

Kesalahan membina, melengkapkan atau menghantar mana-mana kenderaan, atau mengeluarkan atau menghantarserahkan apa-apa tempahan bagi mana-mana kenderaan, dengan niat atau pengetahuan atau dengan mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa kenderaan itu akan digunakan dalam atau oleh suatu kumpulan pengganas untuk memajukan aktiviti sesuatu kumpulan pengganas atau untuk melakukan sesuatu perbuatan keganasan JD.

Melibatkan diri dalam apa-apa kelakuan sebagai persediaan bagi melakukan sesuatu perbuatan keganasan atau untuk membantu seseorang yang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan keganasan K. Melindungi orang yang melakukan perbuatan keganasan KA.

Anggota suatu kumpulan pengganas L. Konspirasi jenayah M. Sengaja meninggalkan daripada memberi maklumat berkenaan dengan perbuatan keganasan Penindasan kepada Pembiayaan Perbuatan Keganasan N. Menyediakan atau mengumpul harta untuk perbuatan keganasan O. Menyediakan perkhidmatan bagi maksud keganasan P. Menyusun atur untuk pembendungan atau kawalan harta pengganas Q.

Berurus niaga dengan harta pengganas QA. Menerima suapan untuk memudahkan atau membolehkan perbuatan keganasan R. Sengaja meninggalkan daripada memberi maklumat berkenaan dengan harta pengganas S. Sengaja meninggalkan daripada memberi maklumat berkenaaan dengan kesalahan pembiayaan keganasan T.

Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan TA. Tafsiran berkenaan Bab ini V. Anggota suatu kumpulan jenayah terancang W. Membantu suatu kumpulan jenayah terancang X. Melindungi anggota suatu kumpulan jenayah terancang Y. Bergaul dengan suatu kumpulan jenayah terancang Z. Merekrut orang supaya menjadi anggota suatu kumpulan jenayah terancang ZA. Mengambil bahagian dalam suatu kumpulan jenayah terancang ZB. Menerima suapan untuk memudahkan atau membolehkan aktiviti jenayah terancang ZC.

Menambahkan seksaan bagi kesalahan yang dilakukan oleh suatu kumpulan jenayah terancang atau anggota suatu kumpulan jenayah terancang Bab VII: Kesalahan-Kesalahan Berkenaan dengan Angkatan Tentera[ sunting sunting sumber ] Bersubahat dalam dahagi, atau cuba untuk menggoda askar atau kelasi daripada kewajipannya Persubahatan bagi dahagi, jika dahagi dilakukan oleh sebab persubahatan itu Persubahatan bagi suatu serangan yang dilakukan oleh askar atau kelasi ke atas pegawai atasannya, manakala ia menjalankan jawatannya Persubahatan bagi sesuatu serangan jika serangan itu dilakukan Persubahatan dalam tinggal-tugas oleh askar, kelasi atau penerbang Melindungi orang tinggal-tugas Orang tinggal-tugas bersembunyi dalam perahuan dagangan oleh sebab kecuaian nakhoda Persubahatan bagi perbuatan ingkar-perintah oleh askar, kelasi atau penerbang Orang-orang yang tertakluk undang-undang Angkatan Tentera tidaklah boleh diseksa di bawah Kanun ini Memakai pakaian askar, kelasi atau penerbang A.

Perhimpunan yang menyalahi undang-undang Menjadi seorang anggota perhimpunan yang menyalahi undang-undang Seksaan Memiliki senjata-senjata atau misil-misil di perhimpunan yang menyalahi undang-undang Masuk atau masih berada dalam perhimpunan yang menyalahi undang-undang dengan mengetahui bahawa perhimpunan itu telah diperintah bersurai Kekerasan digunakan oleh seseorang anggota pada menjalankan tujuan bersama Seksaan kerana merusuh Memiliki senjata-senjata atau misil-misil dalam rusuhan Tiap-tiap anggota perhimpunan yang menyalahi undang-undang disifat melakukan kesalahan yang dilakukan pada menjalankan tujuan bersama Mengupah atau membiarkan orang-orang diupah supaya masuk perhimpunan yang menyalahi undang-undang Dengan mengetahui masuk atau masih berada dalam mana-mana perhimpunan seramai lima orang atau lebih selepas perhimpunan itu diperintah bersurai Menyerang atau menggalang penjawat awam manakala ia memadamkan rusuhan, dsb.

Dengan buasnya mendatangkan bangkitan-marah dengan niat menyebabkan rusuhan A. Dimansuhkan Empunya atau penghuni tanah di mana suatu perhimpunan yang menyalahi undang-undang diadakan Tanggungan orang yang untuk faedahnya rusuhan dilakukan Tanggungan wakil empunya atau penghuni yang untuk faedahnya rusuhan dilakukan Melindungi orang-orang yang diupah untuk sesuatu perhimpunan yang menyalahi undang-undang Diupah bagi mengambil bahagian dalam perhimpuan yang menyalahi undang-undang atau rusuhan, atau bersenjata Gaduh-gempar Penjawat awam menerima suapan kecuali bayaran di sisi undang-undang berkenaan dengan sesuatu perbuatan rasmi Menerima suapan dengan cara tak jujur atau menyalahi undang-undang bagi mempengaruhi seseorang penjawat awam Menerima suapan bagi menjalankan pengaruh peribadi atas seseorang penjawat awam Seksaan bagi penjawat awam kerana persubahatan bagi kesalahan yang ditakrifkan di atas Penjawat awam menerima benda yang berharga, dengan tiada balasan, daripada orang yang ada kena-mengena dalam apa-apa prosiding atau urusan yang dijalankan oleh penjawat awam itu Penjawat awam mengingkari arahan undang-undang dengan niat hendak menyebabkan bencana kepada seseorang Penjawat awam membentuk suratan yang tidak betul dengan niat hendak menyebabkan bencana Penjawat awam mengambil bahagian dalam perniagaan dengan menyalahi undang-undang Penjawat awam membeli atau menawar membeli harta dengan menyalahi undang-undang Menyamar sebagai penjawat awam Memakai pakaian atau membawa tanda yang digunakan oleh penjawat awam dengan niat hendak menipu Bab X: Menghinakan Kuasa yang Sah di Sisi Undang-Undang bagi Penjawat-Penjawat Awam[ sunting sunting sumber ] Melarikan diri bagi mengelakkan daripada disampaikan saman atau lain-lain surat perintahan daripada penjawat awam Menahan daripada disampaikan saman atau lain-lain surat perintahan atau menahannya daripada disiarkan Tidak menurut perintah seseorang penjawat awam bagi menghadirkan diri Seseorang yang terikat di sisi undang-undang mengemukakan suratan itu kepada penjawat awam meninggalkan daripada berbuat demikian itu Seseorang yang terikat di sisi undang-undang memberi pengetahuan atau maklumat kepada penjawat awam meninggalkan daripada berbuat demikian itu Memberi maklumat palsu Enggan mengangkat sumpah apabila dikehendaki oleh penjawat awam Enggan menjawab soalan penjawat awam yang berkuasa menyoal Enggan menandatangani kenyataan Membuat kenyataan palsu dengan sumpah kepada penjawat awam atau kepada orang yang diberi kuasa mentadbirkan sumpah Maklumat palsu, dengan niat menyebabkan penjawat awam menggunakan kuasanya yang sah di sisi undang-undang yang mendatangkan bencana kepada seseorang lain

BCMSN QUICK REFERENCE SHEETS PDF

Kanun Keseksaan

.

MILLERS ANESTHESIA 7TH EDITION PDF

AKTA 574 KANUN KESEKSAAN PDF

.

Related Articles