BULA UNAM SANCTAM PDF

Voor een goede bescherming van het geloof zou de kerk volgens Bonifatius twee symbolische zwaarden bezitten ten teken van macht en gerechtigheid [2] : een spiritueel ter verdediging van het gedachtegoed en geloof van de kerk en een temporeel, in handen van wereldlijke leiders die dit zwaard hanteerden uit naam van de kerk. Daarbij werd echter opgemerkt dat de houder van het wereldlijke zwaard ondergeschikt was aan die van het spirituele, doordat de wereldlijke macht slechts als legitiem beschouwd kon worden wanneer daarvoor bevestiging van de spirituele macht was verkregen. Daarom kon de wereldlijke macht door de spirituele macht worden veroordeeld en niet andersom , indien laatste meende dat er sprake was van dwaling. Lagere ordes van de spirituele macht vielen direct onder de verantwoording van de paus, de hoogste spirituele macht die op zijn beurt alleen ter verantwoording geroepen kon worden door God, nooit door de mens. Zo waren er wetten aangenomen, die de inmenging van geestelijken binnen de rechtspraak uitsloten en had de koning tegen de bepalingen van de kerk in belastingen opgelegd aan kerkelijke instanties. Dit laatste ontaardde in een conflict, dat uiteindelijk door Bonifatius VIII in de minne werd geschikt, waardoor Filips IV een vrijbrief meende te hebben zijn beleid voort te zetten.

Author:Daikinos Vojas
Country:Chad
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):4 October 2005
Pages:134
PDF File Size:20.15 Mb
ePub File Size:9.24 Mb
ISBN:737-6-33743-177-6
Downloads:27951
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DoshoDe pauselijke bul wordt wel als het belangrijkste pauselijke document uit de Middeleeuwen beschouwd. Maar waarom? Wat is een pauselijke bul? Voordat we ingaan op de Unam Sanctam eerst iets over de status en term van een pauselijke bul. Een pauselijke bul bulle is een officieel pauselijk document dat een juridisch karakter heeft en instructies en leerverkondigingen bevat. Een bul had de vorm van een brief met een loden zegel. Oorspronkelijk werden pauselijke juridische dus bindende documenten geen bul genoemd.

Maar later wel, in de loop van de Middeleeuwen. Vandaar de benaming bul. Meer over andere wetgevende en niet-wetgevende pauselijke documenten — zoals Decretalen, Apostolische Brieven en de Encycliek lees je in dit artikel. Hij geldt als een van de bekendste pausen uit de Middeleeuwen.

De paus eiste namelijk van de Franse koning dat hij stopte met het heffen van belastingen op de geestelijkheid. Door zijn bemoeienis met wereldse zaken raakte Bonifatius ook in conflict met een Duitse koning binnen het Heilige Roomse Rijk , Albrecht I en met de machtige Romeinse familie Colonna. Unam Sanctam: een vergaande bul In de bul Unam Sanctam stelde de paus dat de geestelijke macht belangrijker was dan de wereldlijke macht en daar boven stond.

De paus beklemtoonde de heilige eenheid van de Rooms-Katholieke Kerk. Deze kerk had als basis de opvolging van Petrus door de paus. Met andere woorden: buiten de ene Kerk, met de ene Paus aan het roer bestaat geen vergeving van zonden of heil.

De pauselijke uitspraak dat de Paus de hoogste autoriteit heeft, sowieso in de kerk, was al verkondigd door Gregorius VII ca. Paus Bonifatius maakte tijdens zijn pontificaat vele vijanden. Vanwege de extra macht die hij zich toe-eigende joeg hij bijvoorbeeld verschillende wereldlijke leiders tegen zich in het harnas. Binnen de Kerk zelf was ook niet iedereen blij met de paus, onder meer omdat hij zich onverzoenlijk opstelde tegenover corrupte kardinalen.

Om de groei van het kerkelijk apparaat te bekostigen legde de paus geestelijkheid in verschillende gebieden daarnaast nieuwe belastingen op.

Dat het opgehaalde geld voor een deel besteed werd om allerlei binnenlandse oorlogen van de paus mee te bekostigen, zette kwaad bloed.

Franse troepen en Italianen omsingelden het paleis van de paus in Anagni en lichtten hem van zijn bed. De paus werd meegenomen, zei geen woord en zat korte tijd gevangen. Maar omdat de bevolking van Anagni in opstand kwam, werd Bonifatius snel weer een vrij man en vertrok hij daarna naar Rome. Daar overleed hij op 11 oktober Hij werd hierna opgevolgd door Benedictus XI

COXIAN PHASE TYPE DISTRIBUTION PDF

Unam Sanctam Ecclesiam

Benedict sent cardinal nuncios to each court to broker a truce. On 5 February , Boniface responded with the papal bull Clericis laicos forbidding clerics, without authority from the Holy See, to pay to laymen any part of their income or of the revenue of the Church; and likewise all emperors, kings, dukes, counts, etc. This effectively withdrew the protection of the English Common Law from the clergy, [6] and confiscated the temporal properties of bishops who refused his levies. As Edward was demanding an amount well above the tenth offered by the clergy, Archbishop of Canterbury Robert Winchelsey left it to every individual clergyman to pay as he saw fit. A common wartime precaution — disallowing the export of horses, arms, and money — the embargo served primarily to keep the French clergy from sending taxes to the pope.

CLARK FORKLIFT REPAIR MANUAL PDF

Unam Sanctam

.

BOGEN PCMZPM PDF

Unam sanctam

.

Related Articles