AKTA AKUAN BERKANUN 1960 PDF

February 08, 1. Bolehkah ianya dijadikan bukti? Bolehkah ianya dijadikan asas untuk memulakan siasatan? Apakah hukuman yang dikenakan jika surat akuan itu mengemukakan fakta yang tidak tepat? Surat akuan lazim digunakan dalam proses perundangan.

Author:Malalabar Arashibar
Country:Russian Federation
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):12 October 2005
Pages:106
PDF File Size:20.60 Mb
ePub File Size:5.3 Mb
ISBN:507-6-64390-672-2
Downloads:57801
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TalmaranRencana Loading Akuan bersumpah atau akuan berkanun adalah pengakuan bersumpah yang kandungan faktanya diketahui benar oleh orang yang mengikrarkan dan dibuat mengikut Akta Akuan Berkanun Pindaan , dan seseorang yang mengikrarkan akuan bersumpah mesti bertanggungjawab sepenuhnya atas kandungan berkenaan. Mana-mana hakim Mahkamah Seksyen, Majistret, Pesuruhjaya Sumpah atau tertakluk kepada Seksyen 4 Akta Notari Awam Akta adalah sah untuk mengambil dan menerima akuan bersumpah daripada seseorang yang membuat akuan itu.

Sesuatu akuan itu dibuat dengan sukarela dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris, mengikut borang akuan. Hakim akan membuat keputusan sama ada perakuan yang dibuat itu benar atau palsu berdasarkan bukti dikemukakan oleh pihak pendakwaan. Jika didapati bersalah, hukuman yang diperuntukkan di bawah seksyen itu adalah penjara maksimum tujuh tahun dan denda.

Bagaimanapun, hukuman itu hanya berkaitan akuan bersumpah yang dibuat untuk digunakan sebagai keterangan di mahkamah. Sebaliknya, sekiranya akuan bersumpah itu digunakan untuk tujuan lain selain daripada keterangan di mahkamah orang yang membuat akuan bersumpah itu boleh dipenjara tiga tahun dan dikenakan denda jika didapati akuan itu palsu. AAB merupakan satu akta untuk mengadakan peruntukan bagi membuat dan mengambil Akuan Berkanun dan bagi maksud yang berkaitan dan bersampingan dengannya.

Akta ini bolehlah dinamakan Akta Akuan Berkanun Persoalan Mengapakah kita semua perlu mengangkat sumpah? Kebanyakan urusan-urusan harian semada dipihak kerajaan maupun swasta menghendaki kita membuat sesuatu pengakuan yang mengatakan bahawa pengakuan tersebut adalah betul. Jika kita berurusan dengan Jabatan Kerajaan, contohnya di Jabatan Pendaftaran Negara, maka kebanyakan borang yang perlu diisi menghendaki kita membuat akuan sumpah.

Jika diswasta pula contohnya pengesahan laporan audit kewangan, laporan setiausaha syarikat dan sebagainya, maka sepatutnya kita tahu bahawa Akuan Sumpah adalah begitu penting dalam hidup kita. Bagaimana sesuatu Akuan Sumpah boleh dibuah secara sah?

Sesuatu akuan sumpah akan menjadi sah dan diterima pakai dimahkamah apabila deponen orang yang mengangkat sumpah telah melaksanakan perkara seperti dibawah: menyediakan dokumen akuan sumpah secara kendiri.

Hakim Mahkamah Sesyen atau Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah melaksanakan tugas-tugasnya seperti didalam Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah dimana: Deponen mestilah menandatangani dokumen sumpah dihadapan pegawai-pegawai tersebut di atas.

Ada juga Pesuruhjaya Sumpah yang menjalankan perkhidmatan dengan tanpa lesen yang sah, waspadalah. Apakah akibatnya apabila kita membuat sesuatu akuan sumpah secara palsu? Menurut akta ini bahawa sesuatu akuan palsu boleh dihukum dibawah Kanun Keseksaan Penal Code di bawaw Seksyen dan Seksyen Seksyen KK, menyatakan bahawa, kenyataan palsu yang dibuat dalam sesuatu akuan yang diterima di sisi undang-undang sebagai keterangan.

Anda semua perlu merujuk sendiri Seksyen , dan Kanun Keseksaan. Maka amat besar impaknya kita membuat sesuatu akauan palsu dalam Akuan Sumpah tersebut. Dimanakah tempat untuk kita mengangkat Akuan Sumpah yang sah? Apabila anda masuk ke dalam, terdapat seorang PJS yang dipoket kirinya tertera Pesuruhjaya Sumpah dan nombor pengenalanya. Mereka akan mencatitkan nama anda, kad pengenalan dan melihat dokumen yang anda bawa.

Seterusnya beliau akan membaca dokumen dan memahamkan anda dan anda disuruh menandatangani dokumen sumpah itu. PJS akan mencatitkan bitir-butir identiti anda dibuku daftarnya dan anda disuruh menandatangani dibuku tersebut.

Akhirnya PJS akan mengecopkan sealnya keatas dokumen yang anda bawa. Bagaimana jika anda was-was semada PJS itu ada lesen atau atau tidak? Semua Pekeliling yang dirujuk di sini adalah Pekeliling yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia. Apakah tugas seorang Pesuruhanjaya Sumpah?

Apa yang Pesuruhanjaya Sumpah boleh laksanakan? Kebiasaannya, Pesuruhanjaya Sumpah boleh mengesahkan afidavit dan akuan berkanun.

Pesuruhjaya Sumpah juga boleh membuktikan Kuasa Peguam. Bolehkah Pesuruhanjaya Sumpah mengesahkan dokumen yang sudah terlanjut tarikh? Pesuruhjaya Sumpah tidak dibenarkan untuk mengesahkan mana-mana dokumen tersebut. Pesuruhjaya Sumpah mestilah memasukkan tarikh semasa dan ia mestilah tarikh yang sama apabila orang itu menandatangani dokumen di hadapan Pesuruhjaya Sumpah. Bolehkah Pesuruhanjaya Sumpah enggan memberikan perkhidmatannya?

Bolehkah Pesuruhjaya Sumpah mengesahkan mana-mana dokumen yang telah ditandatangani tanpa kehadiran orang yang menandatangani? Ini adalah pelanggaran serius bagi kewajipan seorang Pesuruhjaya Sumpah. Orang itu mesti hadir dan menandatangani dokumen di hadapan Pesuruhjaya Sumpah. Saya diminta untuk memberikan perkhidmatan salinan dokumen yang disahkan benar CTC.

Bolehkah Pesuruhjaya Sumpah mengesahkan dokumen sebagai salinan sebenar asal? Pesuruhjaya Sumpah tidak diberi kuasa untuk memperakui apa-apa dokumen sebagai salinan yang asal. Bolehkah Pesuruhjaya Sumpah menjadi saksi keatas pelaksanaan seseorang untuk apa-apa perjanjian, surat atau dokumen? Pesuruhjaya Sumpah dilarang untuk menjadi saksi pelaksanaan keatas seseorang untuk apa-apa perjanjian, surat atau dokumen melainkan yang dibenarkan oleh undang-undang iaitu:- Borang 1 dan Borang 2 di bawah Seksyen 3 Jadual Pertama Akta Surat Kuasa Wakil Perjanjian di bawah Seksyen 22 Akta Sewa Beli Seksyen 97 Ordinan Tanah Negeri Sabah.

Seksyen 84 Akta Profesion Undang-Undang Bolehkah Pesuruhjaya Sumpah mengesahkan apa-apa pengakuan berkanun yang tidak mematuhi Akta Akuan Berkanun, ? Pesuruhjaya Sumpah tidak dibenarkan mengesahkan apa-apa pengakuan berkanun yang tidak mematuhi format yang telah ditetapkan di dalam Akta Akuan Berkanun Format boleh didapati di dalam Jadual Akta Akuan Berkanun Bolehkah seseorang mewakili beberapa orang atau deponen untuk membuat akuan sumpah?

Sekiranya sesuatu surat akuan perlu ditandatangani oleh ramai deponen, maka kesemua deponen perlu hadir di hadapan Pesuruhjaya Sumpah untuk menandatangani surat tersebut. Bolehkah kanak-kanak atau orang gila mengangkat sumpah? Pesuruhjaya Sumpah juga perlu memastikan bahawa perkara yang diikrarkan tidak dilihat tidak memberi kebaikan kepada kanak-kanak tersebut; Orang gila boleh mengangkat sumpah sekiranya penyakit gila yang dihadapi oleh beliau tidak berterusan, dan beliau hendaklah dipastikan berada dalam keadaan waras dan memahami perkara yang ingin diikrarkan sebelum Pesuruhjaya Sumpah menurunkan tandatangan.

Bolehkah seseorang yang buta, bisu, pekak atau buta huruf mengangkat sumpah? Bolehkah surat akuan diisi menggunakan dua warna pen yang berbeza? Akan tetapi, adalah dinasihatkan supaya borang akuan diisi menggunakan warna dan jenis pen yang sama supaya kandungan dokumen tersebut tidak diragui. Dokumen-dokumen yang diikrarkan juga adalah tertakluk kepada syarat penerimaan yang ditetapkan oleh agensi atau jabatan yang memerlukan dokumen tersebut. Bolehkah Pesuruhjaya Sumpah membantu menyediakan sesuatu dokumen dan mengenakan caj tambahan?

Apa-apa pembantuan dalam persediaan sesuatu dokumen oleh seorang Pesuruhjaya Sumpah adalah tidak dibenarkan. Justeru, bayaran terhadap bantuan tersebut juga adalah tidak dibenarkan. Pesuruhjaya Sumpah tidak boleh mengenakan apa-apa bayaran selain dari jumlah yang telah ditetapkan. Eksibit yang dirujuk dalam afidavit asal RM5. Salinan pendua atau sesalinan afidavit RM5. Salinan pendua atau sesalinan eksibit RM2. Dokumen, pengesahan, pengakuan, surat ikatan atau sebarang instrumen lain RM Salinan pendua atau sesalinan dokumen, ikrar, pengakuan, surat ikatan atau mana-mana surat cara lain RM5.

Apa yang perlu saya bawa ketika saya bertemu Pesuruhjaya Sumpah? Selain dari dokumen yang anda perlukan Pesuruhjaya Sumpah untuk pengesahan, sila bawa dokumen identiti asal anda. Berapa lamakah tempoh yang diperlukan bagi dokumen saya untuk disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah? Bergantung kepada jenis dan sifat dokumen, ia biasanya mengambil masa kira-kira lima 5 minit. Semoga memberi manfaat.

GEOMETRIA METRICA WALTER FERNANDEZ VAL PDF

Malaysian Legislation

Arizona Department of Financial Institutions. Diperbuat dan dengan sesungguhnya diakui oleh yang tersebut namanya di atas Archives Juillet Statutory Declaration should be typed. Off the beaten path in Bella Vista. Tanyard Creek Nature Trail. See floorplans, pictures, prices Retrevo has more than 8. False declaration punishable under Penal Code 3. Book and Downloadable Company File store: Form of declaration 3.

INTRODUCTION TO SUPERSYMMETRY FREUND PDF

Surat Akuan Berkanun di bawah Akta Akuan Berkanun 1960

.

Related Articles