BARBARA ROSIEK PAMITNIK NARKOMANKI PDF

Salrajas He implores us to see and accept that this state, which trenutks based on an erroneous identification with the egoic mind, is one of dangerous insanity. Eckhart Tolle — Moc Sadasnjeg Trenutka. Eckhart Tolle- Moc sadasnjeg trenutka u praksi Evo link za online trfnutka He draws from the essence of all spiritual traditions, expressing these truths in startlingly fresh new ways. Eckhart Tolle, Moc Sadasnjeg trenutka. Svima nama treba neko ko ce eckhart tolle moc sadasnjeg trenutka dati putokaze ka istini.

Author:Tutaxe Fenrigor
Country:Brunei Darussalam
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):18 July 2018
Pages:251
PDF File Size:14.12 Mb
ePub File Size:20.71 Mb
ISBN:646-3-38549-869-8
Downloads:13767
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DizahnPrawda - nie. Mark Twain 21 marca roku Pierwszy dzie wiosny. Wspaniay, soneczny. Wszystko budzi si do ycia. I we mnie co si obudzio. Do gowy wpad mi szalony pomys. Poszam na pierwsze w yciu wagary. Ja, wzorowa uczennica i crka. Ostatnio wszystko zaczo si zmienia w moim yciu.

Jeszcze nie rozumiaam tego, ale ju czuam, e co ma nastpi. Co nowego i niezwykego. Moe sprawi to wiosenny nastrj, a moe ja sama bardzo chciaam, eby w kocu co si stao, co wielkiego i wanego. Nie potrafiam ju by taka jak przedtem, a nie wiedziaam, co ma nastpi. I chyba bardzo chciaam, by To stao si wanie dzisiaj, w ten wiosenny dzie, kiedy mona we wszystko uwierzy od pocztku. Potrzebowaam nowej wiary, by co zego nie stao si ze mn. Waciwie to chodziam po ulicach, nie bardzo wiedzc, co mam z t wolnoci zrobi.

Weszam do maej kawiarni, gdzie byo duo modych ludzi, niewiele starszych ode mnie. Troch si zdziwiam. Oni chyba te byli na wagarach. Do mojego stolika dosiado si dwch chopcw. Byli dziwnie ubrani. Mieli dugie wosy, rzemyki na szyjach i rkach. Spytali, co tu robi i tak zaczlimy rozmawia. Jeden z nich, Filip, dugo przyglda mi si i w kocu spyta, czy chc i z nimi w pewne miejsce.

Zgodziam si, nie pytajc o nic. Czuam, e bdzie to co bardzo interesujcego. Chciaam dowiedzie si, co porabiaj ci chopcy, jak yj. Chciaam pozna co innego od tego wszystkiego, co do tej pory znaam.

Czyli domu rodzinnego i szkoy. Poszlimy w trjk. Nie znaam imienia drugiego chopaka, nie przedstawi mi si. Weszlimy do pewnego mieszkania. Wszystko tutaj byo nieokrelone, wszystko, czemu si przygldaam. Troch zaczam si ba, ale weszam dalej, do pokoju, Byli tam inni, podobni do moich nowych kolegw. Dziewczyny te byy. Wszyscy podobnie ubrani, chocia kady inaczej. Filip powiedzia im, e jestem nowa. Jaka dziewczyna wstaa i zawiesia mi na szyi sznur przeroczystych koralikw.

Zrozumiaam, e zostaam przyjta do ich grona, chocia jeszcze nie wiedziaam kim s. Na stoliku zauwayam kilka strzykawek i jakie pudeka. Filip wyj z jednego ampuki i nacign pynu do strzykawki. Wzi moj rk i podwin rkaw. Baam si bardzo, ale ciekawo bya silniejsza. Pierwsza komunia usyszaam czyj gos i miech. Poczuam ukucie i wlewanie si pynu do krwi. Po chwili wszystko si zmienio. Byo mi tak dobrze, ci ludzie byli wspaniali.

Nie martwiam si szko, domem. Chciaam zosta tutaj z nimi na zawsze. Nie wiem, jak dugo to trwao. Zaczam podsypia. By to wspaniay psen. Wszystko stracio znaczenie, liczy si tylko mj stan. Byo mi po prostu dobrze. Teraz, gdy to opisuj, jestem bardzo senna. Nie wiem, jak wrciam do domu i co powiedziaam rodzicom. Moe nie powiedziaam nic, bo trudno byo mi mwi. Nie wiem te, jaki zastrzyk zrobi mi Filip. Wiem tylko, e nie auj, e poszam na wagary. Wstaam szybko, ale nie miaam zamiaru i.

Poszam do kawiarni. Nie byo Filipa ani jego kolegi. Tak jak wczoraj, byo tutaj duo maolatw mwi tak sami o sobie. Byo te duo starszych, z wytatuowan kropk pod lewym okiem. Wiedziaam ju, e s to gitowcy. Tych Filip radzi mi unika. Mwi, e s zbyt li, nie warto zna ich choby z widzenia. Poszam od razu do tego mieszkania. Byli tam prawie wszyscy ci sami co wczoraj.

Od razu podeszam do stolika. Chciaam si dowiedzie, co dostaam. Filip zapa mnie za rk i powiedzia: - To majka, nasza siostra. My sister is morfina. Kiwnam gowa.. Wszystko powtrzyo si. Nie byam taka pica jak wczoraj. Cieszyam si muzyk, suchaam, o czym rozmawiaj, sama niewiele mwic.

Wydawao mi si, e nie trzeba mwi, kiedy jest tak dobrze. Siedziaam w kcie spokojnie, kiwajc si w rytm muzyki. Filip usiad obok mnie. Widziaam, jak robi sobie zastrzyk. Teraz zobaczyam, e ma wiele ladw na rkach. W domu milczaam. Komu i co mogabym powiedzie? Mam si nie przejmowa codziennoci, tylko y we wasnym wiecie. Mam pomaga ludziom podobnym do mnie, czyli innym hipisom. Jestem wolna. Moe i jestem wolna, chocia musz chodzi do szkoy i sucha rodzicw. Tylko czy warto ich sucha? Moe i dobrze, e si chodzi do szkoy.

Lubi czyta i poznawa nowe rzeczy. Ale to, co poznaj teraz, to zupenie inny wiat. Jeszcze nie rozumiem wielu spraw. Nie wiem, co to znaczy tak naprawd by hipisk.

Ale jestem z nimi. Bo czas ju si zbuntowa. Tak twierdzi Filip. Ja te tak sdz. Bo nie mog si pogodzi z tym, co dzieje si w moim domu.

STCW 95 CODE PDF

Barbara Rosiek - Alkohol, prochy i ja.pdf

Prawda - nie. Mark Twain 21 marca roku Pierwszy dzie wiosny. Wspaniay, soneczny. Wszystko budzi si do ycia. I we mnie co si obudzio.

MACRO RING LITE MR-14EX PDF

Barbara.rosiek - Kokaina

W cigu ostatnich jedenastu lat byam okoo trzydziestu piciu razy w szpitalu psychiatrycznym u doktora Mirka Sternalskiego w Czstochowie, ale o tym bdzie inna ksika. Pomidzy szpitalami musiaam funkcjonowa samodzielnie, to jest nie wirowa, nie halucynowa. To byo bardzo trudne. Musiay wystarczy jedynie niskie dawki prochw, ale to byo niemoliwe.

BOB ANDERSON ALONGUE-SE PDF

Pamiętnik narkomanki

Faelabar This item has been tested in our service department and works well. Download season 2 gotham Torrents — Kickass — Movies Torrents kat. Sample exercises, many with solutions, are included throughout the book. Max Gallo was a French writer, historian and politician. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Nanotechnology In India Pdf Download. Virtually all the data structures are discussed in the context of a single class hierarchy.

BRILL ZINSSER DISEASE PDF

pamiętnik narkomanki

.

Related Articles